• ??????? → 
  • Відповідальність

Відповідальність

Сталий розвиток та корпоративна соціальна відповідальність

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) національної агропромислової групи Agricom Group узгоджена та підпорядкована загальній Меті та Стратегії компанії.  Виходячи з концепції Сталого розвитку, Agricom Group розуміє, що задовольняти потреби сучасного суспільства потрібно таким чином, щоб і прийдешні покоління мали змогу задовольнити свої. Ми впевнені, що зобов'язані діяти соціально відповідально і сприяти поліпшенню життя суспільства, країни, наших співробітників і партнерів, а також піклуватись про довкілля і добровільно беремо на себе такі зобов'язання.

 

КСВ національної агропромислової групи Agricom Group - це запроваджений на всіх рівнях компанії комплекс засад за основними принципами:

 

Етична поведінка, що включає в себе принципи:

•    ведення чесних рекламних кампаній,

•    відповідальних маркетингових та PR-комунікацій,

•    відповідальності перед співробітниками,

•    взаємодії з місцевими громадами,

•    взаємодії з постачальниками та партнерами,

•    взаємодії з профспілками.

 

Прозорість у рішеннях та діяльності Agricom Group:

•    що впливають на місцеві громади,

•    що впливають на співробітників,

•    що впливають на навколишнє середовище.

 

Підзвітність та відкритість перед контролюючими органами:

•    відповідальність за виконання законів та нормативних документів,

•    добровільна сертифікація якості продукції,

•    добровільний незалежний аудит діяльності компанії.

 

Відкритий діалог зі всіма зацікавленими сторонами:

•    споживачами,

•    місцевими громадами,

•    місцевими органами влади,

•    співробітниками,

•    інвесторами,

•    акціонерами,

•    партнерами,

•    медіа,

•    постачальниками,

•    урядом,

•    громадськими організаціями.

 

Зменшення впливу на екологію, що включає в себе:

•    раціональне використання невідновлювальних природніх ресурсів,

•    запровадження енергозберігаючих технологій,

•    зниження забруднення навколишнього середовища.